Compromís per Bocairent presenta una moció per incorporar Bocairent a la Xarxa Ciutats Refugi, Solidàries i Acollidores

En Manel Delgado Sanchis, Portaveu del Grup Municipal COMPROMÍS a l’Ajuntament de Bocairent, en nom i representació del mateix i a l’empara del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, presenta per al seu debat i votació davant d’aquest Ple, la següent

MOCIÓ SOBRE PERSONES REFUGIADES

En 2015, Alemanya preveu rebre 800.000 demandants d’asil, quatre vegades més que en 2014. Durant aquest any 2015 han arribat a les costes europees 351.314 persones, segons les xifres de l’organització Internacional de les Migracions. Es tracta d’una quantitat equivalent a tota la població de la província de Salamanca i representa un augment del 60% sobre les arribades registrades en tot l’any 2014. Els sirians constitueixen el grup més nombrós dels desembarcats al sud d’Europa, especialment a Grècia (88.204), seguits dels afganesos (32.414). A més les estimacions de l’Organització Internacional per a les Migracions, durant aquest 2015 han perdut la vida 2.643 persones intentant arribar a les costes europees. Segona la Policia Federal alemanya, entre el 31 d’agost i l’1 de setembre soles a Baviera havien arribat 2.200 persones que demanaven asil, la xifra més important de persones registrats en un sol dia en la regió.

Segons l’últim informe de tendències globals a l’Agència de les Nacions Unides per al refugiats, “els conflictes i la persecució van obligar a abandonar la seua llar a una mitja de 32.000 persones al dia. En 2012 aquesta xifra era de 23.400 persones i en 2011, de 14.200”. Segons explica ACNUR, “mentre 2.5 milions de persones van buscar refugi a l’exterior, altres 8’2 milions van ser desplaçades dins de les fronteres del seu país, la qual cosa va elevar el nombre de desplaçats interns durant 2013 a quasi 10’7 milions”.

Sols a la costa grega, entre gener i finals de juliol, han arribat més de 124.000 refugiats i immigrants. Aquesta xifra representa un fort increment de més del 750% front al mateix període de 2014. Sols en juliol, s’han registrat 50.000 noves arribades, 20.000 més que el mes anterior (un augment de quasi el 70%). Fins a finals de juliol de 2015, més de 225.000 refugiats i immigrants han arribat a través del Mediterrani i s’estima que uns 2.100 han perdut la vida o desaparegut en l’intent d’aconseguir arribar a Europa, segons xifres d’ACNUR.

La iniciativa “If we were Syrians” (http://ifweweresyrian.org) compara les xifres del conflicte sirià amb diversos països europeus. A tall d’exemple, si a França hagueren hagut tants morts com a Síria, serien 642.299 persones les que hagueren mort, és a dir quasi l’1% de la població de l’hexàgon. Sobre aquest total, segons aquesta comparació, haurien mort 194.457 civils, dels quals 31847 xiquets i xiquetes. A més, hi haurien 11’5 milions de francesos refugiats, la qual cosa representa la quasi totalitat de la població de la regió de Ille-de-France. A l’interior de les fronteres, més de 21 milions de francesos haurien fugit de les zones de combat.

L’alt comissari de les Nacions Unides per als refugiats, António Guterres, va expressar la necessitat de protegir els refugiats que fugen cap a Europa protegint-los contra els traficants de persones i creant un sistema eficaç que els permeta demanar asil amb tota la legalitat. Aquest tipus de sistema, va explicar, ajudaria a canviar la situació actual disfuncional de la Unió Europea per a gestionar el flux de refugiats cap a Europa.

En una recent visita a Calais, el primer vicepresident de la Comissió Europea, Fans Timmermans, assegurà que la crisi migratòria “posa a prova la nostra capacitat, de tots els europeus, per a respondre conjuntament a una situació que ens concerneix a tots”. El primer vicepresident de la Comissió Europea va fer també una crida a una mobilització col·lectiva dels europeus per reaccionar amb humanitat vers els perseguits, amb solidaritat entre els països europeus, i amb fermesa en l’aplicació de les regles”.

Per tot l’exposat i davant la gravetat dels fets, proposem els següents

ACORDS

1.Demanar al Govern Central que accepte l’augment de la quota de persones refugiades per a l’Estat espanyol, atenent les reivindicacions d’organitzacions com ACNUR (Agència de l’ONU per als Refugiats) i CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda als Refugiats).

2.Instar al Govern central que coordine a les diferents comunitats autònomes en l’acolliment de persones refugiades.

3.-Incorporar Bocairent a la Xarxa Ciutats Refugi, Solidàries i Acollidores com han començat a fer en altres pobles i ciutats.

4.-Proposar al Consell que inicie un protocol de coordinació de tots aquells municipis valencians que, com Bocairent, manifesten la seua voluntat d’acollir-se a la Xarxa Ciutats Refugi.

5.-Informar del present acord a tot el teixit associatiu de Bocairent, així com a ACNUR i a CEAR.

Bocairent, 11 de setembre de 2015

Arxivat en: Local

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *