PROGRAMA ELECTORAL 2015

PROGRAMA MUNICPAL DEL 2015 

[Programa Compromís Bocairent 2015 ( Descarrega PDF) ]

PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPAL 2015 ( VERSIÓ AMPLIADA)

>>>  URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Bocairent necessita un Pla General d’Ordenació Urbana, mai ho hem negat. Paralitzarem la proposta actual fins que aconseguim un consens.
 • Pla “Bocairent accessible”. Hem de garantir l’accés a les persones amb mobilitat reduïda i persones amb alguna discapacitat. Per exemple: substitució de les escales per una rampa transversal al carrer Germanies o fer més accessible les voreres del Centre de Salut (ple de papereres i d’altres elements) o de l’Edifici de la Llum.
 • Creació de zona d’aparcament de motos a diversos carrers per a regular l’aparcament de la millor manera possible.
 • Reforçar i augmentar els passos de vianants als carrers del poble. Per exemple, millorarem el pas de vianants de la baixada al mercat.
 • Actuació per a evitar la presència d’excrements dels animals a la via pública: campanya de sensibilització, enduriment de les sancions als propietaris, vigilància i mesures educadores. A més de l’ampliació dels “pipicans” i creació d’una zona canina amb el consens d’usuaris.

>>>  RECURSOS NATURALS

 • Realitzar una intervenció urgent al Parc de l’Estació, una zona que està molt descuidada i que és molt utilitzada per moltes famílies de la localitat i per visitants.
 • Millorar els parcs infantils del poble, fent un seguiment del seu manteniment, arreglant fonts i banquets que porten anys deteriorats.
 • Estudiar l’aprofitament del llit del riu Clariano, convertint-lo en una ruta verda que envolte el poble.
 • Defensa del Pla de Minimització de Residus comarcal i recuperació de la seua gestió.
 • Realitzar una actuació a la localitat per una major disposició de papereres. Així com de regularitzar els contenidors (per a la brossa i el reciclatge) per a seguir facilitant la tasca tant activa i conscienciada que es fa al poble.
 • Fer un front comú amb els ajuntaments d’Alfafara i Agres per a millorar la gestió i tenir més mitjans propers a les masses forestals per evitar incendis.
 • Xerrades i tallers de conscienciació a la gent que treballa al camp o té casetes a la serra. Des de l’Ajuntament hem donar resposta a qualsevol dubte al voltant de com es pot netejar i mantindre la seua parcel·la al Parc Natural.
 • Estar pendents de les actuacions que puga tenir el nostre terme municipal, com molins eòlics, línies d’alta tensió, circumval·lacions, gasoductes o autovies. El progrés i la modernitat no han de ser incompatibles amb la protecció del medi ambient.

 >>>  PATRIMONI

 • Consolidar i realitzar una actuació arqueològica a les Torretes del Vinalopó.
 • Realització d’una nova guia docent del Patrimoni Local, amb la col·laboració de les instàncies locals educatives, culturals i d’altres, per a poder tenir un dossier educatiu per als visitants de la localitat en la recerca d’un turisme educatiu i cultural.
 • Posar en valor la zona de tombes de Masarra, amb panells, incloure aquest indret dins de les rutes turístiques.
 • Plantejar-se la recuperació del reg de Solanetes, reparació de la bassa de les Solanetes.

 >>>  BARRI MEDIEVAL

 • Recuperar una regidoria que se n’ocupe de l’indret històric, amb competències suficients.
 • Plantejar algunes actuacions de restauració i posada en valor: barri sant Joan (zona més degradada), o la restauració del Portal d’Agost, únic accés antic al poble, potenciant-lo així com un recurs històric i turístic del nostre Barri Medieval.
 • Una neteja eficient i continuada dels carrers. Recollida del fem en condicions i solucionar la recollida selectiva per a plàstic, vidre i cartró.
 • Finalització i adequació del jardí mirador de la Cantereria amb baranes de seguretat, i incorporació d’una zona de joc infantil.
 • Creació d’un pla que permeta i augmente la recuperació de tradicions i la realització d’actes municipals dintre del Barri.
 • Obertura d’una de les plantes del Museu Antonio Ferri per a ús dels veïns del Barri Medieval, des d’on puguen reunir-se i gestionar activitats i propostes.
 • Facilitarem l’accés i aparcament de residents en diferents zones per a afavorir el dia a dia de veïns i veïnes.
 • Estudiarem bonificacions a les cases i les dels permisos d’obra, tot eliminat al mateix temps les taxes d’ocupació de via pública a aquelles persones que decidisquen rehabilitar sa casa al Barri.
 • Facilitar la instal·lació d’establiments i habitatges, tot habilitant i promovent el lloguer a tot el Barri.

>>>  CULTURA

 • Biblioteca Pública Municipal: a més dels fons propis de la Biblioteca Pública Municipal, convertir també la Biblioteca en un “BookCrossing municipal”. Un sistema d’intercanvi de llibres de forma totalment gratuïta. Aquest sistema podria establir-se tant per als llibres en paper com per als llibres electrònics. Li donarem valor al carnet de biblioteca amb descomptes per a l’accés a ofertes culturals de la programació municipal.
 • Reactivació de la Sala de Cultura de l’Ajuntament, rehabilitant-la i aprofitar la seua ubicació de pas de molts visitants per a generar tot un seguit d’activitats i exposicions que tinguen una importància cultural de la localitat.
 • Reactivació de l’actual Consell de Cultura per a que no siga tant sols un punt de posada en comú d’activitats de cada associació, sinó que siga un espai de col·laboració i ajuda entre totes les entitats per a poder fer programacions conjuntes.
 • Dotar a un carrer amb el nom del “El Dolçainer de Bocairent” en homenatge als dolçainers que han fet possible el patrimoni musical popular i els que queden per vindre.
 • Canviar carrers de la localitat per noms que tinguen més relació amb la història del poble, prioritzant dotar de noms de dones representatives de la localitat. Així com dotar d’un monument a un personatge històric del poble o valencià a la Rotonda de les Antigues Cases dels Mestres.
 • Generar una programació teatral i de música més amplia i variada per al Teatre Avenida i a la Plaça de Bous.
 • Aplicar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en totes les activitats que depenen de l’Ajuntament, fent del valencià la llengua vehicular de l’ajuntament.
 • Declarar les Danses Bé d’Interés Cultural (BIC), tenint així una major protecció i projecció.
 • Promoció Lingüística dirigida sobretot al sector industrial, comerç i turístic (traducció de cartes, menús, tapes, cartells informatius, recuperació de noms, etc) amb cursos de formació d’idiomes inclòs el valencià, per als treballadors (SERVEF, Escola Valenciana, Universitat d’Alcoi, etc).

>>> JOVENTUT

 • La casa de la Joventut des dels seus inicis fins a l’actualitat, no ha aconseguit consolidar-se. Convertirem l’edifici en un lloc de referència on tinguen cabuda iniciatives nascudes de la joventut de Bocairent.
 • Recuperació del Consell Local de la Joventut com a interlocutor dels col·lectius juvenils del poble amb l’Ajuntament, entitat organitzadora i dinamitzadora d’activitats, així com prestadora de serveis d’assessorament jove.
 • Fomentar les activitats d’oci amb desplaçaments amb autobús allà on se’ns demane, per a no agafar els més joves vehicles per propis i tenir una seguretat en la carretera.

>>>  ESPORTS

 • Pavelló i zona esportiva: millorar el seu estat conservació i manteniment, tot aprofitant els mitjans existents. Comptant amb la col·laboració de les entitats i associacions locals que estiguen relacionades amb aquest camp.
 • Creació del Consell Municipal de l’Esport, des d’on es posarà en marxa d’una programació esportiva coordinada amb les entitats esportives locals, tot ampliant l’oferta amb altres activitats.
 • Posada en marxa d’un horari real a les instal·lacions esportives, tot facilitant l’accés i reserva fins i tot des d’Internet a la gent que vol practicar esport a Bocairent. Accés amb carnet d’usuari a les instal·lacions que podria ampliar-se a l’ús de la piscina a l’estiu.
 • Construcció d’un rocòdrom i d’un Trinquet Municipal. Aprofitant de l’interés de l’esport autòcton i propi, juntament amb l’associació existent, plantejar la creació d’una escola de pilota per als xiquets i xiquetes.
 • Curs formatiu per a totes les persones que ara mateix entrenen els equips d’esport base i jocs esportius a Bocairent.
 • Promoció de l’esport per a la gent gran: oferir activitat física adaptada a l’edat, malalties de bases, en horaris matinals. Coordinació entre l’Associació de Jubilats de Sant Blai i les instal·lacions esportives municipals.
 • Suport institucional i decidit als esportistes federats i clubs i associacions esportives del nostre poble

 >>>  BENESTAR SOCIAL

 • Posada en marxa d’un pla integral de caràcter local que coordine la demanda i necessitat que hi ha ara mateix a Bocairent.
 • Augmentar l’ajut municipal al Centre de dia de l’AFAB, col·laborant amb la gestió i assumint despeses que ara mateix no pot assumir l’associació. Incorporar programes-conveni de dos anys que milloren i agilitzen la subvenció actual.
 • Manteniment i ampliació de la zona específica d’activitats per a persones majors al Parc de la Derrota.
 • Suport a la llar de jubilats. A més de tenir present la creació d’Escoles, cursos i tallers específics per a la 3a edat.
 • Potenciar el voluntariat per tal de donar suport a les diferents accions de recolzament a col·lectius amb dificultats laborals, de violència de gènere, poder recolzar qualsevol iniciativa amb el seu treball i col·laboració.

 >>> IGUALTAT

 • Aprofundir en el desenvolupament i dotar d’una major quantitat econòmica al Pla Municipal d’Igualtat.
 • Incorporació dels criteris d’igualtat i conciliació de la vida laboral i familiar en la contractació pública de l’ajuntament amb empreses.
 • Establir mesures efectives que fomenten el canvi de mentalitat de la ciutadania, perquè les dones siguen reconegudes com a ciutadanes de ple dret en pla d’igualtat respecte als homes.

 >>>  ENSENYAMENT

 • Iniciar les obres de construcció de l’aulari d’infantil al CEIP Lluís Vives de Bocairent, que acabem d’una vegada amb els barracons al centre i que permeten donar una millor atenció als nostres xiquets.
 • Fer el projecte i aconseguir finançament per a construir una coberta en una part del patí de jocs que facilite la pràctica de l’esport al centre els dies de pluja o de més fred a l’hivern.
 • Mantindre les beques de menjador escolar i ampliar l’ajut a les famílies per a que siga possible mantenir el menjador escolar en els mesos de setembre i juny.
 • Potenciar les Escoles de Vacances de Nadal, Pasqua i Estiu.
 • Ampliar la gestió, el funcionament i l’oferta de l’EPA, consolidant el projecte d’oferta formativa a Bocairent.
 • Incorporar a la programació anual cursos del SERVEF per a persones aturades, remunerats o no, que permeten millorar les capacitats d’aquelles persones que estan patint la manca d’ocupació, i evitant el trasllat a altres poblacions veïnes. Implantació d’un centre de Formació (Escola Taller) en l’àmbit de la rehabilitació del patrimoni.
 • Organitzar amb el CEL (centre d’estudis locals) juntament amb altres entitats comarcals, unes jornades bianuals sobre temàtiques que interessen al nostre poble (turisme, història, patrimoni, natura, etc) amb l’objectiu de fer de Bocairent un punt clau en la recuperació valenciana cultural, social, econòmica. Manteniment amb el CEL de la publicació periòdica d’estudis i treballs relacionats amb Bocairent.
 • Escoles de Música, des de Compromís es vol canviar la situació de discriminació i marginació que ha estat sotmetent la Generalitat Valenciana a les escoles de música. Hem presentat iniciatives parlamentàries, mocions en els ajuntaments i al·legacions als pressupostos de la Generalitat per a rectificar el greu error que cometen any rere any retallant i no dotant de les subvencions que necessiten aquestes escoles i que va en benefici de la cultura musical valenciana.

 >>> SEGURETAT CIUTADANA

 • Millora de la vigilància als Polígons Industrials, Barri Medieval, Casetes dels voltant del poble així com dels Comerços.
 • Desenvolupament total de l’Ordenança de Convivència Ciutadana amb les sancions tipificades en cas d’infracció provada.
 • Dinamització de Protecció Civil.

 >>> HABITATGE

 • Pla d’habitatge jove al Barri Medieval, mitjançant un conveni amb la Generalitat
 • Recolzarem l’accés a l’habitatge com un dret fonamental, estimulant i afavorint les cooperatives de vivendes per joves i persones amb dificultat per accedir-hi. Condemnem els desnonaments i promourem la finalització de relacions econòmiques amb les entitats financeres que continuen portant-los a terme.

>>> OCUPACIÓ I CREACIÓ D’EMPRESES

 • Creació i posada en funcionament d’un veritable Viver d’empreses, un espai destinat a les persones emprenedores que volen iniciar un negoci. L’objectiu és facilitar l’inici de noves activitats empresarials a través d’una sèrie de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats.
 • Limitar el creixement dels polígons a l’arribada i creació de noves indústries fent un ús adequat de l’espai existent. No autoritzar a cap agent urbanitzador la creació de nous polígons, fins que els actuals estiguen ocupats i vigilar i auditar les actuacions actuals dels agents urbanitzadors als polígons existents.
 • Suport decidit a la indústria local per a que mantinga i amplie ocupació, col·laborant en la resolució de situacions de crisi mitjançant gestions amb altres institucions públiques i privades.

 >>>  AGRICULTURA

 • Insistir en la posada en marxa dels horts urbans que envolten el municipi, tot facilitant el seu ús. Promoure junt a la Confederació Hidrogràfica i a la Conselleria d’agricultura la millora de les xarxes de reg i de les basses, col·laborar amb els regants de les diferents basses per fer un ús adequat dels recursos existents.
 • Promoure la recuperació de plantes i arbres autòctons, col·laborant amb bancs de llavors i col·laborant amb associacions i col·lectius de llauradors i ramaders per a incorporar propostes ecoviables d’agricultura i ramaderia al nostre poble.
 • La importància del minifundi en la nostra economia: creació d’una marca corporativa i de qualitat de comerç local per a productes agrícoles o ramaders com els embotits, l’oli, mel, fruites, etc.

 >>> TURISME

 • Coordinació de tota l’oferta mitjançant un Pla de millora consensuat amb el sector i amb els museus, i monuments per tal de facilitar, millorar i ampliar el nombre de visites a Bocairent.
 • Millora i ampliació dels horaris turístics amb atenció més matí i continuada per les vesprades, així com manteniment de preus públics. Juntament amb una reordenació del turisme al poble amb visites guiades amb tècnics titulats
 • Creació d’un portal d’accés a Mariola, on tindrà cabuda la iniciativa pública i privada per tal de crear una oferta d’investigació, oci, esport i aventura. Tot aprofitant l’atractiu natural del Parc de la Mariola.
 • Realització d’una web turística que contemple tots els recursos i serveis turístics del poble que ajudarà a la promoció ON-LINE. Combinant-ho així, fomentar i regulant la presència a totes les xarxes socials de la marca Bocairent.

 >>> ACCIONS DE BON GOVERN i TRANSPARÈNCIA

 • Garantir la retransmissió dels plenaris municipals perquè siguen de nou el centre del debat i la reflexió política del poble..
 • Amb l’objectiu d’augmentar els nivells de participació ciutadana, s’impulsarà la creació d’uns pressupostos participatius, de manera que la ciutadania puga decidir la destinació de les inversions del pressupost municipal.
 • Facilitarem la contractació i les compres en proveïdors que tinguen les empreses ubicades en Bocairent sempre que siga possible.

 >>> TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

 • Obrir canals per a que la població participe en la localització dels problemes diaris del veïnat, així com en la pressa de decisions en les actuacions que cal abordar. Els canals no serien tant sols al propi edifici de l’Ajuntament sinó a les xarxes socials, posarem en marxa una vertadera democràcia participativa a Bocairent.
 • Prioritzar la instal·lació de zones Wifi en parcs i zones del poble.
 • Cursos d’alfabetització digital i d’iniciació a les tecnologies de la informació així com cursos per saber utilitzar correctament les xarxes socials.

 

 

PROGRAMA DE GOVERN #AMBVALENTIA – ELECCIONS A CORTS 2015

  [Programa Corts 2015 ( Descarrega en PDF)] Les Corts Valencianes que eixiran de les elecciones del propvinent 24 de maig seran triades, per primera volta, amb el vot de moltes persones que encara no havien nascut quan s’instal.laren els governs de la dreta a la Generalitat Valenciana.S’incorpora una nova generació de valencianes i valencians a la vida política, i això ens obliga a reflexionar sobre el sentit de la proposta que ara t’oferim. Compromís és un projecte polític on confluïm persones i organitzaciones unides per la nostra adscripció a l’espai de l’esquerra socialment transformadora que defensa, alhora, la sostenibilitat ambiental i la idea del País Valencià com a espai vivencial dotat d’una entitat plena. Potser, però, que aquestes idees no suposen res per a tú. La desregulació mundial dels mercats i la corrupció generalitzada han afavorit una economia especulativa que ens ha portat a la major estafa política, econòmica i social que s’ha conegut en dècades, unida a un descrèdit institucional immens. Davant d’aquesta situació real, per a què valen ara les idees de Compromís? Potser que persones que ara votaran no sàpiguen que la democràcia vigilada en que vivim, tot i les seues mancances, no ha sigut fruit d’un regal dels poderosos, sinò d’una llarga lluita per aconseguir espais de llibertat, igualtat, respecte i progrés per a totes i tots. Compromís és reconegut com el continuador d’eixes lluites, i treballa per retornar la política, l’economia i la societat als seus vertaders protagonistes, les persones. Ara anem a rescatar persones, a rescatar el Poble que entre totes i tots conformem, a rescatar la terra sobre la què hi vivim i els seus recursos. Ho farem des de la realitat, des de la quotidianeitat del dia a dia, sense solucions mesiàniques ni elaborades en despatxos llunyans. Compromís és el canvi, perquè apostem per noves formes de governar que col.loquen les persones al seu centre. Compromís és revolucionari, perquè propugna la fraternitat com a principi d’actuació per aconseguir la felicitat de totes i tots. Compromís és radical, perquè anem a l’arrel dels problemes. Amb Compromís, tornem a somriure. Hem lluitat molts anys contra la mentida, a les institucions, al carrer, als tribunals. La mentida d’un model polític corrupte, d’una economía improductiva de casino, d’una depredació del territori i dels nostres recursos ambientals, d’una expulsió forçada dels joves del nostre mercat laboral, d’una radiotelevisió que ja no existeix, d’unes institucions de control que no controlen res, d’una identitat manipulada des de la desvergonya i els complexos dels manipuladors. Compromís existeix per retornar a la gent la convicció del que realment hem segut sempre, un Poble actiu, emprenedor, responsable, integrador i en pau amb sí mateix. Anem a recuperar l’orgull del que som, una part de la Mediterrània des de la que mirem al futur i ens connectem amb el Món, i ho farem donant la paraula a les persones, perquè només des de la participació activa podrem ser vertaders propietaris de les nostres vides. Tens a les mans el programa amb que Compromís es presenta a les eleccions a Corts Valencianes. És un text obert, perquè volem comptar amb el teu vot però, sobre tot, aspirem a comptar amb la teua voluntat de canvi per governar i, si cal, rectificar, sempre des de l’honestedat i l’amor per la veritat. En aquest programa trobarás les nostres propostes per gaudir d’una vida plena. Parlem dels drets i llibertats individuals, dels drets col.lectius i de solidaritat com instruments per cohesionar la societat, de la protecció i millora de l’espai que ens envolta. Parlem des de la pluralitat i la transversalitat, perquè totes les persones som plurals en les nostres vivències i incidim en tots els aspectes de la realitat amb les nostres actuacions diàries. Parlem des del coneixement que ens dóna el nostre treball constant a les Corts, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, a les diputacions provincials, als ajuntaments, sempre fent aportacions des de la il.lusió i la coherència. El programa ha sigut fruit d’una elaboració col.lectiva de molts centenars de persones integrades en les comissions sectorials de Compromís. Cadascuna d’eixes persones ha aportat els seus coneiximents, el seu bagatge professional, la seua experiència, la seua sensibilitat i, sobre tot, el seu desig de dipositar a les teus mans un document útil per col.locar el País Valencià on li pertoca estar, al mapa mundial dels pobles que destaquen per la seua pràctica de la igualtat i per la projecció externa dels valors de la democràcia i el progrés. Les solucions màgiques són difícils de trobar, però a Compromís tenim la fortuna de comptar amb una gran massa de persones laborioses que han fet possible el treball programàtic que t’oferim. La majoria d’eixes persones seran desconegudes per a tú, i possiblement continuaran sent-ho quan Compromís assumisca el govern del canvi, però sabem que estan presents, que són el present. Eixa és la nostra força.     PROGRAMA MUNICIPAL 2011